Co je školní les?
 • Školní les je koncept, který propojuje výuku, manuální práci, vztah k přírodě, ekologii i lesnictví.
 • Je to lesní plocha, o kterou se škola stará dlouhodobě. Jde o to mít (v pronájmu) a využívat tento pozemek pro výuku a školní výzkum pro celé generace, desítky let.
 • Není to velký les, z našich zkušeností stačí 0,3 hektaru, možná 0,5 hektaru. Ale víc, to už je pořádná práce, to už musejí pomáhat rodiče nebo širší komunita.
 • Začněte s málem, když se rozjedete a vaše plocha už vašim záměrům nebude stačit, získejte další lesní plochu.
Co je školní les?
Proč školní les?
 • Děti se učí v přírodě v kontextu lesa, práce, propojují zkušenosti, praktické dovednosti i teoretické znalosti, pozorují a bádají.
 • Děti vidí, jak funguje a mění se ekosystém. Především ve své ranné sukcesní fázi se doslova mění před očima.
 • Podpora lesnictví jako oboru. Je to práce, o které se školní vzdělávací programy příliš nezmiňují. Přitom lesy mohou mít i malí vlastníci, na vesnici pak významná část populace…
 • Jde o tolik pomíjenou manuální práci v přírodním prostředí. V lese je například potřeba sbírat semena, sít, sázet, odklízet větve, stavět oplocenky, likvidovat buřeň…
 • Práce s chybou – jde o pokusnou plochu, tady nám nevadí, že část výsadby uschne. Právě chybou se člověk naučí nejvíce, školy ji vytlačují, známkují, ale chyba je tu pro to, abychom se z ní mohli poučit.
 • V neposlední řadě pomáháme lesu, byť náš školní les nebude veliký, může být pestrý a zvyšovat tak biodiverzitu.
 • Sázení nových lesů nebo stromů přímo dětmi může být jedním z účinných léků na jejich environmentální žal.
Proč školní les?
Co dělat ve školním lese?
 • Určitě pracovat: sázet, sít, likvidovat buřeň, prořezávat, oplocovat…
 • Pozorovat a zkoumat dlouhodobě les, učit se zde badatelsky orientovanou výuku a provádět středoškolskou odbornou činnost
 • Učit se další předměty, využívat váš les jako laboratoř, dílnu i ateliér
 • Odpočívat v zeleni při poslouchání ptáků
Co dělat ve škoním lese?